Industrialna sesja w Ostrawie I Agnieszka & Marcin